Varmt välkommen hit

Välkommen till Erica Jonsér Psykoterapi. Verksamheten erbjuder samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapi på en mottagning belägen i centrala Uppsala. Vidare tjänster som erbjuds är kompetenshöjande insatser så som utbildning, föreläsningar och workshops. Se mer under länken "Tjänster". För mer information eller bokningar så är du varmt välkommen att kontakta mig via mail på adressen info@ericajonser.se.

Om mig


Jag heter Erica Jonsér och är utbildad socionom och KBT-terapeut. Jag studerar även sista terminen på psykoterapeutprogrammet vid Uppsala universitet med målsättning att bli legitimerad psykoterapeut i januari 2024. 


Jag har sedan år 2010 specialiserat mig på våldsutsatthet i nära relationer och utsatthet för sexuellt våld och arbetat inom socialtjänst, sjukvård samt på strukturell nivå inom dessa områden. Under de senast 3,5 åren har jag arbetat inom primärvården med psykologisk behandling för psykisk ohälsa och främst posttraumatiskt stressyndrom.


2012 utbildade jag mig till utbildare inom våld i nära relationer vid Nationellt centrum för kvinnofrid och jag har även arbetat på Länsstyrelsen i Uppsala län med regeringens uppdrag avseende kompetensförsörjning inom ämnet våldsutsatta kvinnor, barn som upplevt våld och våldsutövare.


Varmt välkommen att kontakta mig avseende förfrågningar om samtalsterapi, krisstöd, sorgebearbetning, utbildning eller föreläsningar. 

Hur Jag Kan Hjälpa Dig

Samtalsterapi


Samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) med fokus på psykisk ohälsa av olika karaktär så som posttraumatiskt stressyndrom, trauma, depression, stressrelaterade besvär och ångestproblematik.Krisstöd och sorgebearbetning

Samtal med fokus på stöd i kris och/eller sorg.
Utbildning


Utbildning, föreläsningar och workshops inom våldsutsatthet i nära relationer, PTSD, psykisk ohälsa, sekundär traumatisering för professionella mm. Varmt välkommen att kontakta mig med förfrågningar utifrån era specifika utbildningsbehov.

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta mig för information, förfrågningar eller bokningar.